Freitag, 2. November 2007

SQL Server 2008 Technet Seite

SQL Server 2008 Technet Seite:
http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb498264.aspx